Daily Archives: May 17, 2014


ข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้าแบบเต็ม            ข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้าแบบย่อ                ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจำแนก ตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีการปรุง คำเตือนต่างๆ (กรณีที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบ ซึ่งเรียงลำดับตามปริมาณที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ำหนัก หรือปริมาตร) ในภาชนะบรรจ ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า เครื่องหมาย อย. (กรณีที่กฎหมายกำหนด) และตราสัญลักษณ์ต่างๆ    

ข้อความบนฉลากสินค้าประเภทอาหาร


เทคนิคต่างๆเพิ่มความโดดเด่นสำหรับงานพิมพ์ ช่วยเพิ่ม Texture บนกล่อง 1 ปั๊มนูน (Embossing)               เป็นวิธีการที่โรงพิมพ์ขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้นูนขึ้นได้รูป ลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ เป็นการเพิ่มความสวยงานโดยให้กระดาษดูมีมิติมากขึ้น  ส่วนมากนิยมปั๊มนุนบนโลโก้ หรือตัวอักษรต่างๆ    2  ปั๊มเคเงิน  / ปั๊มเคทอง    เป็นการเพิ่มมูลค่าและความสวยงามให้กับงานพิมพ์ โดยการใช้แม่พิมพ์ที่ผ่านความร้อนกดงานพิมพ์ลงไปบนแผ่นฟอยล์ ส่วนใหญ่นิยมปั้มเงินและปั้มทอง ที่นิยมคือ ปั๊มลงบนลวดลวดลายต่างๆที่ต้องการให้โดดเด่น 3  การเคลือบ (Coating Method) เคลือบเงา  คลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวมันวาว ซึ่งจะทำให้กระดาษที่เคลือบแล้ว มีความคงทนและยังให้ความเรียบและความเงามากกว่าการเคลือบแบบยูวีด้วย แต่ต้นทุนจะสูงกว่า เคลือบด้าน เคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวด้านคล้ายผิวของกระจกฝ้าแต่สามารถมองผ่านทะลุถึงภาพพิมพ์ได้ ให้ผลลัพธ์ที่ดีและนิยมใช้กันมาก เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) ในที่นี้หมายถึงการเคลือบspot uv ชนิดเงาในเฉพาะบางบริเวณของงานพิมพ์ เช่นโลโก้,ตัวอักษรบางจุดหรือภาพที่ต้องการเน้น ซึ่งจะนิยมเคลือบพีวีซีด้านทั้งแผ่นก่อนการเคลือบยูวีเฉพาะจุด เพราะจะทำให้งานออกมาดูดีกว่าการspot uv เพียงอย่างเดียว […]

เทคนิคพิเศษบนงานพิมพ์