Monthly Archives: January 2016


ออกแบบโลโก้ เพียงเล็กๆ แต่ให้มีความหมาย มาสร้าง “แบรนด์” กันเถอะ! โลโก้(แบรนด์) ที่ดีจะส่งผลต่อสินค้าในแง่การจดจำ…   เริ่มต้นวิธีคิดแบบโลโก้ 1 โลโก้จะเป็นลักษณะและสีอย่างไรดี : เพียงแค่สินค้าของคุณมีคอนเส็ป ที่มาที่ไป จุดประสงค์ การตลาดสินค้า  มุมมองภาพโลโก้จะชัดเจนขึ้น 2  ควรใช้แบบอักษรลักษณะใด เช่นเดียวกับสี แบบอักษรสื่อถึงอารมณ์และให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งก็จะเหมาะสมกับธุรกิจต่างลักษณะกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น แบบอักษรที่ใช้ในโลโก้สำหรับสำนักกฎหมายควรจะสื่อถึงความแข็งแกร่ง การตัดสินใจที่แน่วแน่ และชัยชนะ ซึ่งจะดีมากหากสามารถออกแบบให้มีลักษณะหนา ตรง และไม่มีองค์ประกอบที่เลอะเทอะรกรุงรัง ในขณะที่ร้านขนมหวานควรจะใช้แบบอักษรในลักษณะที่สื่อถึงความเป็นเด็ก ความหวาน และความสนุกสนาน 3  ควรจ้าง GRAPHIC DESIGNER หรือออกแบบโลโก้เอง แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่วาดรูปเก่งเท่าไหร่ก็ตาม คุณก็ควรปล่อยให้การออกแบบโลโก้เป็นหน้าที่ของ graphic designer ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบโลโก้ เพราะการออกแบบไม่ได้เป็นแค่เพียง “การวาด” แต่เป็นการรวมศาสตร์ทั้งด้านศิลปะ การวิเคราะห์ การตลาด จิตวิทยา และอีกหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน การทำงานกับ […]

ออกแบบโลโก้


กล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์ ที่ดีต้องสามารถรองรับน้ำหนัก และมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน การออกแบบรูปทรง การเลือกใช้กระดาษจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากต้องการให้กล่องแข็งแรงทนแรงกระแทกได้ดี หรือเป็นสินค้าที่แตกได้ง่ายควรเป็นกล่องลูกฟูกที่ด้านนอกปะออฟเซ็ท กล่องจะแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของคุณ กล่องบรรจุภัณฑ์นอกจากมีไว้ใส่ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การทำกล่องบรรจุภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การดึงดูดสายตา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ การออกแบบกล่องจึงต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า และสามารถชนะคู่แข่งทางการตลาดได้ด้วย เราควรกำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูกล่องบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง ที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับภาพลักษณ์และจุดมุ่งหมายของเรา สำหรับขนาด ต้องเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ประเมินจากยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้น หรืออาจพิมพ์จำนวนมากเพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต ประโยชน์และข้อจำเป็นของกล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้ปองกันสินค้าจากความเสียหายและการขนส่ง • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้บ่งบอกสัญลักษณ์ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้เพิ่มมูลค่าของสินค้า จากการออกแบบที่ดีและสวยงาม • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้แข่งกับคู่แข่ง จากการออกแบบที่ดีและสวยงาม  ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ออกแบบซองสินค้า ซองขนม ซองอาหาร ชมผลงานเพิ่มเติม facebook: […]

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์(ซองบรรจุภัณฑ์)