wcreativedesign


นอกจากรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ยี่ห้อ ราคาและส่วนประกอบหลักๆ ทยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน นั่นก็คือเครื่องหมายต่างๆที่อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์  วันนี้นำความหมายแต่ละสัญลักษณ์มาฝากลูกค้าค่ะ Period-after-opening symbol หรือPAO symbol : อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่หลายคนมองข้าม เจ้าสัญลักษณ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับกระปุกครีมที่ถูกเปิดออกนี้ จะหมายถึงว่าหากเราได้เปิดใช้งานบรรจุภัณฑ์แล้ว มันจะสามารถมีอายุอยู่ได้กี่เดือน โดยที่เห็นกันบ่อยๆ อาจจะเป็น 12M หรือ 24M เท่ากับครีมกระปุกนี้มีอายุ 12 เดือนหรือ 24 เดือนหลังจากเปิดใช้นั่นเอง Estimated sign หรือ e-mark: ปริมาณหรือปริมาตรเฉลี่ยของเครื่องสำอางที่ถูกบรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ มีปริมาณตรงกับที่ระบุไว้บนฉลากหรือไม่ โดยเครื่องสำอางที่ได้รับเครื่องหมาย e-mark นั้นถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป  Leaping Bunny หรือ Cruelty-Free : อาจจะฟังดูโหดร้าย แต่กว่าเราจะได้เครื่องสำอางมาใช้กันแต่ละชิ้น ก็อาจจะต้องผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับสัตว์โดยตรง ดังนั้นหากพบว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระต่าย ก็หมายความว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้รับการทดลองกับสัตว์นั่นเอง Paraben Free : สารเคมีที่เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญ ที่มีหน้าที่ช่วยรักษาสภาพเครื่องสำอางไม่ให้เสีย ขึ้นรา […]

ความหมายสัญลักษณ์บนเครื่องสำอาง


ออกแบบโลโก้ เพียงเล็กๆ แต่ให้มีความหมาย มาสร้าง “แบรนด์” กันเถอะ! โลโก้(แบรนด์) ที่ดีจะส่งผลต่อสินค้าในแง่การจดจำ…   เริ่มต้นวิธีคิดแบบโลโก้ 1 โลโก้จะเป็นลักษณะและสีอย่างไรดี : เพียงแค่สินค้าของคุณมีคอนเส็ป ที่มาที่ไป จุดประสงค์ การตลาดสินค้า  มุมมองภาพโลโก้จะชัดเจนขึ้น 2  ควรใช้แบบอักษรลักษณะใด เช่นเดียวกับสี แบบอักษรสื่อถึงอารมณ์และให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งก็จะเหมาะสมกับธุรกิจต่างลักษณะกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น แบบอักษรที่ใช้ในโลโก้สำหรับสำนักกฎหมายควรจะสื่อถึงความแข็งแกร่ง การตัดสินใจที่แน่วแน่ และชัยชนะ ซึ่งจะดีมากหากสามารถออกแบบให้มีลักษณะหนา ตรง และไม่มีองค์ประกอบที่เลอะเทอะรกรุงรัง ในขณะที่ร้านขนมหวานควรจะใช้แบบอักษรในลักษณะที่สื่อถึงความเป็นเด็ก ความหวาน และความสนุกสนาน 3  ควรจ้าง GRAPHIC DESIGNER หรือออกแบบโลโก้เอง แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่วาดรูปเก่งเท่าไหร่ก็ตาม คุณก็ควรปล่อยให้การออกแบบโลโก้เป็นหน้าที่ของ graphic designer ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบโลโก้ เพราะการออกแบบไม่ได้เป็นแค่เพียง “การวาด” แต่เป็นการรวมศาสตร์ทั้งด้านศิลปะ การวิเคราะห์ การตลาด จิตวิทยา และอีกหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน การทำงานกับ […]

ออกแบบโลโก้


กล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์ ที่ดีต้องสามารถรองรับน้ำหนัก และมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน การออกแบบรูปทรง การเลือกใช้กระดาษจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากต้องการให้กล่องแข็งแรงทนแรงกระแทกได้ดี หรือเป็นสินค้าที่แตกได้ง่ายควรเป็นกล่องลูกฟูกที่ด้านนอกปะออฟเซ็ท กล่องจะแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของคุณ กล่องบรรจุภัณฑ์นอกจากมีไว้ใส่ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การทำกล่องบรรจุภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การดึงดูดสายตา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ การออกแบบกล่องจึงต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า และสามารถชนะคู่แข่งทางการตลาดได้ด้วย เราควรกำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูกล่องบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง ที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับภาพลักษณ์และจุดมุ่งหมายของเรา สำหรับขนาด ต้องเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ประเมินจากยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้น หรืออาจพิมพ์จำนวนมากเพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิต ประโยชน์และข้อจำเป็นของกล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้ปองกันสินค้าจากความเสียหายและการขนส่ง • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้บ่งบอกสัญลักษณ์ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้เพิ่มมูลค่าของสินค้า จากการออกแบบที่ดีและสวยงาม • กล่องบรรจุภัณฑ์มีไว้แข่งกับคู่แข่ง จากการออกแบบที่ดีและสวยงาม  ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ออกแบบซองสินค้า ซองขนม ซองอาหาร ชมผลงานเพิ่มเติม facebook: […]

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์(ซองบรรจุภัณฑ์)                    ข้อความ  หรือ text ต่างๆที่ควรมีบนฉลากสินค้าประเภท เครื่องสำอางค์ 1 เครื่องเครื่องสำอางค์, ชื่อสินค้า 2 ประเภทหรือ ชนิดของเครื่องสำอางค์ เช่น เป็น  whitenning , Mask 3 ส่วนประกอบของเครื่องสำอางค์ (ส่วนผสมต่างๆ) 4 วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ 5 คำเติอน 6 ชื่อและสถานที่ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย 7 ปริมาณสุทธิ 8 เลขที่ครั้งที่ผลิต 9  วันเดือนปีที่ผลิต 10 วันเดือนปีหมดอายุ 11 เลขที่จดแจ้ง         […]

ข้อความบนฉลากสินค้าประเภทเครื่องสำอาง


ข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้าแบบเต็ม            ข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้าแบบย่อ                ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจำแนก ตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีการปรุง คำเตือนต่างๆ (กรณีที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบ ซึ่งเรียงลำดับตามปริมาณที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ำหนัก หรือปริมาตร) ในภาชนะบรรจ ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า เครื่องหมาย อย. (กรณีที่กฎหมายกำหนด) และตราสัญลักษณ์ต่างๆ    

ข้อความบนฉลากสินค้าประเภทอาหาร


เทคนิคต่างๆเพิ่มความโดดเด่นสำหรับงานพิมพ์ ช่วยเพิ่ม Texture บนกล่อง 1 ปั๊มนูน (Embossing)               เป็นวิธีการที่โรงพิมพ์ขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้นูนขึ้นได้รูป ลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ เป็นการเพิ่มความสวยงานโดยให้กระดาษดูมีมิติมากขึ้น  ส่วนมากนิยมปั๊มนุนบนโลโก้ หรือตัวอักษรต่างๆ    2  ปั๊มเคเงิน  / ปั๊มเคทอง    เป็นการเพิ่มมูลค่าและความสวยงามให้กับงานพิมพ์ โดยการใช้แม่พิมพ์ที่ผ่านความร้อนกดงานพิมพ์ลงไปบนแผ่นฟอยล์ ส่วนใหญ่นิยมปั้มเงินและปั้มทอง ที่นิยมคือ ปั๊มลงบนลวดลวดลายต่างๆที่ต้องการให้โดดเด่น 3  การเคลือบ (Coating Method) เคลือบเงา  คลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวมันวาว ซึ่งจะทำให้กระดาษที่เคลือบแล้ว มีความคงทนและยังให้ความเรียบและความเงามากกว่าการเคลือบแบบยูวีด้วย แต่ต้นทุนจะสูงกว่า เคลือบด้าน เคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวด้านคล้ายผิวของกระจกฝ้าแต่สามารถมองผ่านทะลุถึงภาพพิมพ์ได้ ให้ผลลัพธ์ที่ดีและนิยมใช้กันมาก เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) ในที่นี้หมายถึงการเคลือบspot uv ชนิดเงาในเฉพาะบางบริเวณของงานพิมพ์ เช่นโลโก้,ตัวอักษรบางจุดหรือภาพที่ต้องการเน้น ซึ่งจะนิยมเคลือบพีวีซีด้านทั้งแผ่นก่อนการเคลือบยูวีเฉพาะจุด เพราะจะทำให้งานออกมาดูดีกว่าการspot uv เพียงอย่างเดียว […]

เทคนิคพิเศษบนงานพิมพ์ไฟล์ .ai ไฟล์สกุล .ai เป็นไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม Adobe Illustrator   เพื่อใช้ในการออกแบบ และส่งพิมพ์  โดยไฟล์ชนิดนี้สามารถปรับแก้งานได้ เปลี่ยนสี สามารถประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้อย่างหลากหลาย  สามารถย่อหรือขยายได้อย่างไม่จำกัด  โดยไม่ทำให้ไฟล์แตกหรือเบลอ  จึงเป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ  ทำให้งานพิมพ์ออกมามีความคมชัด   ความคมชัดเมื่อขยายไฟล์ .ai  เปรียนเทียบระหว่าง การขยายไฟล์รูปภาพ.jpg ไฟล์รูปภาพ .jpg :  คือไฟล์รูปภาพที่มีพื้นหลัง ไฟล์รูปภาพ.png : คือไฟล์รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลัง  เหมาะสำหรับการนำภาพไปใช้ออกแบบตกแต่งต่อ ประยุกต์ใช้บนโปรแกรมต่างๆได้ เช่น photoshop , illustrator  เป็นต้น

มาทำความรู้จักไฟล์นามสกุลต่างๆกัน