ออกแบบโลโก้


ออกแบบโลโก้ เพียงเล็กๆ แต่ให้มีความหมาย มาสร้าง “แบรนด์” กันเถอะ! โลโก้(แบรนด์) ที่ดีจะส่งผลต่อสินค้าในแง่การจดจำ…   เริ่มต้นวิธีคิดแบบโลโก้ 1 โลโก้จะเป็นลักษณะและสีอย่างไรดี : เพียงแค่สินค้าของคุณมีคอนเส็ป ที่มาที่ไป จุดประสงค์ การตลาดสินค้า  มุมมองภาพโลโก้จะชัดเจนขึ้น 2  ควรใช้แบบอักษรลักษณะใด เช่นเดียวกับสี แบบอักษรสื่อถึงอารมณ์และให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งก็จะเหมาะสมกับธุรกิจต่างลักษณะกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น แบบอักษรที่ใช้ในโลโก้สำหรับสำนักกฎหมายควรจะสื่อถึงความแข็งแกร่ง การตัดสินใจที่แน่วแน่ และชัยชนะ ซึ่งจะดีมากหากสามารถออกแบบให้มีลักษณะหนา ตรง และไม่มีองค์ประกอบที่เลอะเทอะรกรุงรัง ในขณะที่ร้านขนมหวานควรจะใช้แบบอักษรในลักษณะที่สื่อถึงความเป็นเด็ก ความหวาน และความสนุกสนาน 3  ควรจ้าง GRAPHIC DESIGNER หรือออกแบบโลโก้เอง แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่วาดรูปเก่งเท่าไหร่ก็ตาม คุณก็ควรปล่อยให้การออกแบบโลโก้เป็นหน้าที่ของ graphic designer ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบโลโก้ เพราะการออกแบบไม่ได้เป็นแค่เพียง “การวาด” แต่เป็นการรวมศาสตร์ทั้งด้านศิลปะ การวิเคราะห์ การตลาด จิตวิทยา และอีกหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน การทำงานกับ […]

ออกแบบโลโก้